Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 17. května 2018. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 31. březnu 2018.