Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 21. května 2015.