Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 10. května 2012.