Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory – prosinec 2020

Tato publikace Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory byla schválena bankovní radou ČNB dne 26. listopadu 2020. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 30. září 2020.