Makroobezřetnostní opatření Norsko

Norský orgán makroobezřetnostního dohledu rozhodl o znovuzavedení sazby ke krytí systémového rizika a o dvouletém prodloužení minimálních úrovní průměrných rizikových vah s účinností od 31. 12. 2022, konkrétně:

a) Sazba rezervy ke krytí systémového rizika 4,5 %

b) Minimální úroveň průměrných rizikových vah ve výši 20 % aplikovaná na úrovni IRB bank u úvěrů na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí na území Norska

c) Minimální úroveň průměrných rizikových vah ve výši 35 % aplikovaná na úrovni IRB bank pro expozice v komerčních nemovitostech na území Norska

Česká národní banka tato opatření nereciprokuje vzhledem k nemateriálním předmětným expozicím domácích bank. ČNB zároveň v současné době nemá informace, že by se tato situace mohla změnit. Česká národní banka bude nicméně vývoj průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 2. 6. 2023