Makroobezřetnostní opatření Francie

Francouzská makroobezřetnostní autorita rozhodla o zavedení opatření v souladu s čl. 458 CRR, které s účinností od července 2018 zpřísňuje požadavky týkající se velkých expozic, které by nově neměly pro vysoce zadlužené velké nefinanční podniky se sídlem ve Francii překročit 5 % kapitálu banky. Toto opatření se vztahuje na globální a jiné systémově významné banky na nejvyšší úrovni konsolidace.

Česká národní banka toto opatření nereciprokuje vzhledem k velmi omezeným expozicím domácích bank vůči nefinančním podnikům se sídlem ve Francii. Česká národní banka bude vývoj těchto expozic průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 5. 3. 2019