Výzkumné práce Institutu ekonomie

 • VP č. 1 Dědek, O. a kol.: Otázky měnové spolupráce mezi nástupnickými státy ČSFR; 1992
 • VP č. 2 Buchtíková, A., Flek, V.: Wage Determination in Czechoslovakia: Government Power versus Trade Union Power; 1992
 • VP č. 3 Hájek, M. a kol.: Československá ekonomika v závěru roku 1992; 1992
 • VP č. 4 Janáčková, S., Mervart, J.: Měnové aspekty přílivu zahraničního kapitálu; 1993
 • VP č. 5 Janáček, K.: Employment and Social Policy - Experience from Some NATO Countries; 1993
 • VP č. 6 Nachtigal, V.: Pohled do čs. ekonomiky 80. let prostřednictvím sektorových účtů ESA; 1993
 • VP č. 7 Sergi, B.S.: Two Papers on Economic Policy; 1993
 • VP č. 8 Janáček, K.: Unemployment and Labour Market in Czechoslovakia (Czech Republic) 1990-1992; 1993
 • VP č. 9 Ptáček, J.: Platební neschopnost části českých podniků a možnosti jejího řešení; 1993
 • VP č. 10 Mervart, J.: Státní dluh: fiskální a měnové aspekty; 1993
 • VP č. 11 Janáčková, S.: Balance of Payments of the Czech Republic, Produktivity and the Rate of Exchange; 1993
 • VP č. 12 Flek, V., Buchtíková, A.: Income Policy and Wage Development in the Czech Republic; 1993
 • VP č. 13 Dědek, O.: Horké peníze, spekulace a kurzová politika v podmínkách České republiky; 1993
 • VP č. 14 Hájek, M. a kol.: Makroekonomická analýza české ekonomiky (situace v polovině roku 1993); 1993
 • VP č. 15 Jíša, V.: Měnová koncepce Aloise Rašína; 1993
 • VP č. 16 Šmídková, K.: Exchange-Rate System Between the Czech and Slovak Republics; 1994
 • VP č. 17 Hutař, J.: Krátkodobý predikční propočet agregátních ukazatelů ČR;1994
 • VP č. 18 Buchtíková, A., Čapek, A.: Financial Structure, Performance and the Banks; 1994
 • VP č. 19 Mervart, J.: Evropská unie: společný rozpočet a instituce; 1994
 • VP č. 20 Vencovský, F.: Englišova peněžní teorie a politika; 1994
 • VP č. 21 Dědek, O.: Insider Trading, Investor Protection and an Orderly Capital Market: Lessons for the Czech Republic; 1994
 • VP č. 22 Buchtíková, A.: The Impact of the Economic Potential of SOEs on the Czech Labour Market: The Short Term Prediction; 1994
 • VP č. 23 Edwards, J.: The Merits of a 'Bank-Based' System of Investment Finance: What Exactly are the Lessons of Post-1945 German Experience?; 1994
 • VP č. 24 Janáčková, S.: Transforming the Czech Economy: Role of Convertibility and Exchange Rate Anchor; 1994
 • VP č. 25 Sereghyová, J.: Aktuální konjunkturní situace v Evropě a predikce jejího vývoje v krátkodobém a střednědobém horizontu; 1994
 • VP č. 26 Sereghyová, J.: Aktuální konjunkturní situace v mezinárodním obchodě a na komoditních trzích; 1994
 • VP č. 27 Šmídková, K.: Makroekonometrický model České republiky - teoretická východiska; 1994
 • VP č. 28 Prokop, L.: Příprava a průběh měnové odluky v České republice v r. 1993; 1994
 • VP č. 29 SereghyováJ. a kol.: Aktuální konjunkturní situace ve světové ekonomice a predikce jejího vývoje v krátkodobém horizontu; 1995
 • VP č. 30 SereghyováJ. a kol.: Aktuální konjunkturní situace v mezinárodním obchodě a na komoditních trzích a predikce jejího vývoje pro rok 1995; 1995
 • VP č. 31 Bulíř, A.: Diferenciace bankovní klientely v podmínkách asymetrické informace; 1995
 • VP č. 32 Buchtíková, A., Flek, V.: Enterprise Behaviour, Wage Decisions and Employment in Czech Industry; 1995
 • VP č. 33 Hájek, M. a kol.: Makroekonomická analýza české ekonomiky (1990-1994) - česká verze; 1995
 • VP č. 34 Hájek, Ma kol.: A Macroeconomic Analysis of the Czech Economy (1990-1994) - anglická verze; 1995
 • VP č. 35 Nachtigal, V.: Střednědobý vývoj HDP a základní makroekonomické souvislosti v ČR v porovnání s jinými tranzitními ekonomikami; 1995
 • VP č. 36 Mervart, J.: Evropská měnová unie; 1995
 • VP č. 37 Izák, V.: Endogenous or Exogenous Money Supply? -The Czech Case; 1995
 • VP č. 38 Dědek, O.: Currency Convertibility and Exchange Rate Policies in the Czech Republic; 1995
 • VP č. 39 Čapek, A.: The Bad Loans and the Commercial Banks Policies in the Czech Republic; 1995
 • VP č. 40 Janáčková, S.: Měnová politika - úspěchy i hledání nových cest; Monetary Policy Seen by Czech Experience (anglická verze); 1995
 • VP č. 41 Klacek, J., Šmídková, K.: The Demand-for-Money Function the Case of the Czech Economy ; 1995
 • VP č. 42 Sereghyová, J. a kol.: Aktuální konjunkturní situace na mezinárodních trzích zboží a predikce jejího vývoje v druhé polovině r. 1995 a v r. 1996; 1995
 • VP č. 43 Sereghyová, J. a kol.: Aktuální konjunkturní situace v mezinárodním obchodě a predikce jejího vývoje v druhé polovině r. 1995 a v r. 1996; 1995
 • VP č. 44 Kotulan, A.: Ražebné a fiskální ražebné: problémy měření; 1995
 • VP č. 45 Nachtigal, V.: Metodicko-analytická studie nad první sestavou národních účtů České republiky; 1995
 • VP č. 46 Čapek, A.: Příliv kapitálu, revalvace koruny a teorie devizového kurzu; 1995
 • VP č. 47 Mervart, J.: Český bankovní sektor v období sbližování s Evropskou unií (česká verze), The Czech Banking Sector and Its Efficiency in Comparison with Chosen EU Banking (anglická verze); 1995
 • VP č. 48 Sereghyová, J. a kol.: Faktory ovlivňující konjunkturní situaci v Evropě a predikce jejího vývoje pro rok 1996; 1996
 • VP č. 49 Matoušek, R.: Financial Analysis of Commercial Banks: Methodology; 1996
 • VP č. 50 Derviz, A.: Současné mikroekonomické teorie devizového kursu a důsledky pro monetární politiku; 1996
 • VP č. 51 Hájek, M. a kol.: Makroekonomická analýza české ekonomiky 1995 (česká a anglická verze); 1996
 • VP č. 52 Mervart, J.: České bankovnictví do roku 1936: charakteristika, inspirace (K 70. výročí vzniku Národní banky); 1996
 • VP č. 53 Dědek, O., Derviz, A.: Kursová politika rozšířeného oscilačního pásma; 1996
 • VP č. 54 Kornai. J: Placení účtu za gulášový komunismus. Maďarský vývoj a makroekonomická stabilizace z pohledu politické ekonomie; 1996
 • VP č. 55 Č apek, A.Mertlík, P: Organizational Change and Financial Restructuring in Czech Manufacturing Enterprises 1990-1995; 1996
 • VP č. 56 Janáčková, S.: Czech Monetary Policy: Results and Challenges; 1996
 • VP č. 57 Izák, V.: Česká inflace (střednědobá analýza - vybrané problémy); 1996
 • VP č. 58 Sereghyová J. a kol.: Konjunkturní situace v mezinárodním obchodě a prognóza jejího vývoje do konce roku 1997; 1996
 • VP č. 59 Šmídková, K.: The Emergence of Financial Markets in Transition - the Czech Experience; 1996
 • VP č. 60 Flek, V.: Wage and Employment Restructuring in the Czech Republic; 1996
 • VP č. 61 Derviz, A.: Mikroekonomické mantinely a informačně-spekulační úskalí režimu fluktuačního pásma pro měnový kurs; 1996
 • VP č. 62 Mervart, J.Polasek, M: Krize japonské bankovní soustavy; 1996
 • VP č. 63 Buchtíková, A.: Role bankovních úvěrů ve financování českých firem v roce 1994; 1996
 • VP č. 64 Prokop, L.: Strukturální aspekty investičního procesu České republiky v letech 1993-1995; 1996
 • VP č. 65 Sereghyová, J. a kol.: Konjunkturní situace v Evropě v historickém kontextu a predikce jejího nadcházejícího vývoje; 1997
 • VP č. 66 Nachtigal, V.: Česká ekonomika v 1. polovině 90. let v porovnání s obdobnými evropskými ekonomikami (česká a anglická verze); 1997
 • VP č. 67 Hájek M. a kol: Makroekonomická analýza české ekonomiky 1996 (česká a anglická verze); 1997
 • VP č. 68 Ujházy, K.: Vývoj inflace v Maďarsku; 1997
 • VP č. 69 Půlpán, K.: Měnový vývoj v ČSR v letech 1929 - 1936; 1997
 • VP č. 70 Allen, Ch., Šmídková, K.: Voucher Privatization, Households' Demand for Consumption Goods and Financial Assets and Implications for Macroeconomic Policy; 1997
 • VP č. 71 Mervart, J.: Problémy bankovního sektoru ve světě a v ČR; 1997
 • VP č. 72 JanáčkováS: European Union Accession: Selected Topics Relevant for Czech Monetary Policy; 1997
 • VP č. 73 Bruinshoofd A.: The Czech Exchange Rate and Economic Fundamentals (Viability of the Nominal Anchor in the Medium Run); 1997
 • VP č. 74 Sereghyová J. a kol.: Aktuální konjunkturní situace v mezinárodním obchodě a -prognóza vývoje zahraničního obchodu evropských států v krátkodobém horizontu; 1997
 • VP č. 75 Lazarová Š., Kreidl V: Rovnovážný měnový kurz; 1997
 • VP č. 76 Kodera, J., Mandel, M.: Transmisní mechanismy měnové politiky v podmínkách české ekonomiky; 1997
 • VP č. 77 Čapek, A.: Reálný efektivní směnný kurs: problémy konstrukce; 1997
 • VP č. 78 Jonáš, J.: Bankovní krize: zkušenosti a příčiny; 1997
 • VP č. 79 Buchtíková, A.: Bankovní úvěry a jejich vliv na vývoj sektorů a odvětví národního hospodářství ČR v roce 1995; 1997
 • VP č. 80 Dědek, O.: Echoing the European Monetary Integration in the Czech Republic; 1997
 • VP č. 81 Derviz, A.: Financial Sector Performance and Removing Barriers to International Competition; 1997
 • VP č. 82 Hájek, M. a kol: Makroekonomická analýza české ekonomiky 1997 (vybrané problémy); 1997
 • VP92-98 Sereghyová, J. a kol.: Vývoj konjunkturní situace ve světové ekonomice v kontextu finančních turbulencí; 1998  
 • VP91-98 Sereghyová, J.: Predikce vývoje konjunkturní situace v mezinárodním obchodě v roce 1998 a 1999  
 • VP90-98 Izák, V.: Transmisní mechanismus měnové politiky - úvěrový kanál 
 • WP90-98 Izák, V.: Monetary Transmission Mechanism (Lending Channel)
 • VP89-98 Bezděk, V.: Analýza vývoje veřejných financí v letech 1993 - 1997
 • VP88-98 Buchtíková, A.: Příspěvek k hodnocení finanční bonity bankovních klientů
 • WP87-98 Šmídková, K.: Estimating the FEER for the Czech Economy
 • VP86-98 Buchtíková, A.: Finanční analýza exportérů (úvodní studie)
 • WP85-98 Herr, H. a Tober, S.: Explaining the Difference in the Economic Development of Countries in Transition  
 • WP84-98 Griffith-Jones, S. et al.: Reforms of the Pension System and National Savings
 • VP83-98 SereghyováJ. a kol: Konjunktura v Evropě koncem 90. let