The Elasticity of Substitution between Domestic and Foreign Goods: A Quantitative Survey

Josef Bajzík, Tomáš Havránek, Zuzana Iršová, Jiří Schwarz

Elasticita substituce mezi domácími a zahraničními statky, nazývaná též Armingtonova, tvoří klíčový parametr v mezinárodní ekonomii. Její odhady se však výrazně různí. Shromáždili jsme vzorek 3 524 odhadů elasticity ze 42 studií z let 1977-2018. Konstruujeme 34 proměnných, které popisují souvislosti jednotlivých odhadů, a zkoumáme, co způsobuje odlišnosti výsledků. Z důvodu inherentní modelové nejistoty používáme bayesovské a frekventistické metody průměrování modelů. Předkládáme první aplikaci nově vyvinutých nelineárních technik očištění o publikační selektivitu. Výsledkem jsou tři základní zjištění. Za prvé, publikační selektivita potlačuje nízké a statisticky nevýznamné elasticity. Za druhé, odlišnosti ve výsledcích nejlépe vysvětlují rozdíly v datech: jejich agregace, frekvence, velikost a rozměr. Za třetí, po očištění o publikační selektivitu a potenciální nedostatky ve specifikacích modelů literatura implikuje průměrnou elasticitu 2.

JEL kódy: C83, D12, F14

Klíčová slova: Armington, Bayesovské průměrování modelů, meta-analýza, publikační selektivita, elasticita obchodu

Vydáno: prosinec 2019

Ke stažení: CNB WP 12/2019 (pdf, 898 kB)