Modelling Risk-Weighted Assets: Looking Beyond Stress Tests

Josef Švéda, Jiří Panoš, Vojtěch Siuda

V tomto článku navrhujeme zdokonalenou metodiku pro modelování scénářem podmíněných trajektorií rizikově vážených aktiv bank, která ovlivňují hodnotu jmenovatele v ukazatelích kapitálové přiměřenosti. Náš přístup se zaměřuje na modelování interní rizikové struktury bankovních portfolií a jeho cílem je tak poskytnout přesnější odhady než běžné přístupy na portfoliové úrovni běžně používané v top-down zátěžových testech. To by mělo snižovat pravděpodobnost výrazně chybného odhadu rizikově vážených aktiv, který může vést k neopodstatněně vysokým nebo nízkým ukazatelům solventnosti, a tudíž k mylnému vnímání finančního zdraví bank. Navrhovanou metodiku je snadné replikovat a je vhodná pro různé aplikace včetně zátěžového testování a kalibrace makroobezřetnostních nástrojů. Po představení této metodiky ukazujeme, že kvalita výstupů námi navrhovaného přístupu ve srovnání s obvykle používanými metodami vychází příznivě. Poté s využitím tohoto přístupu odhadujeme potenciální nárůst rizikových vah v důsledku cyklického zhoršení úvěrových parametrů a související nastavení proticyklické kapitálové rezervy pro český bankovní sektor. Na závěr v příloze prezentujeme ilustrativní a praktický příklad aplikace představené metodiky. 

JEL kódy: E58, G21, G28, G29

Klíčová slova: proticyklická kapitálová rezerva, struktura úvěrového portfolia, rizikem vážené expozice, stresové testování

Vydáno: prosinec 2023

Ke stažení: CNB WP 15/2023 (pdf, 2,5 MB)