Introducing a New Index of Households’ Macroeconomic Conditions

Martin Hodula, Simona Malovaná, Jan Frait

Vytváříme nový index makroekonomických podmínek domácností pro 22 vysokopříjmových evropských zemí za období mezi prvním čtvrtletím 2002 a čtvrtým čtvrtletím 2018. Výsledný index je v souladu se všeobecnými charakteristikami hospodářského cyklu v daných zemích a zachycuje ekonomický blahobyt domácností. Zabýváme se komplementární povahou navrhovaného indexu ve vztahu k obecně využívaným indikátorům spotřebitelské důvěry založeným na výběrových šetřeních. Ukazujeme, že očekávání domácností jsou úzce spjata s aktuálními makroekonomickými podmínkami. Toto zjištění je v souladu s odbornou literaturou, která propojuje postoje spotřebitelů a ekonomický vývoj. V případové studii zaměřené na jednu zemi empiricky dokládáme vazbu mezi navrhovaným indexem a novými úvěry poskytnutými domácnostem. Naše zjištění naznačují, že domácnosti potřebují delší období příznivých makroekonomických podmínek k tomu, aby se rozhodly vzít si hypotéku, než k tomu, aby se rozhodly vzít si spotřebitelský úvěr.

JEL kódy: F12, F41, F43

Klíčová slova: Kompozitní index, faktorová analýza, důvěra domácností, úvěrový růst

Vydáno: prosinec 2019

Ke stažení: CNB WP 10/2019 (pdf, 462 kB), H-MCI (xlsx, 103 kB), Podkladový kód a data (zip, 312 kB)