Holding the Economy by the Tail: Analysis of Short- and Long-run Macroeconomic Risks

Michal Franta, Jan Libich

V článku je vyvinut nový makrofinanční modelový rámec, který umožňuje zkoumání okrajů distribuce makroekonomických veličin a implikovaných rizik. Činí tak bez použití kvantilových regresí a s nenormálními distribucemi. Mimo metodologického příspěvku nabízí tento modelový rámec několik nových zjištění ohledně vlivu měnové a makroobezřetnostní politiky na makroekonomický risk, a to nejen z krátkodobé perspektivy, ale i z dlouhodobé perspektivy, která je v tzv. Macro-at-Risk literatuře dosud opomíjena. Konkrétně tedy odhadujeme podmíněnou a nepodmíněnou distribuci růstu HDP ve Spojených státech a zkoumáme vývoj jejích prvních čtyř momentů. Analýza krátkodobých změn ukazuje, že měnověpolitické a finanční šoky vychylují distribuci růstu HDP směrem k asymetrickému tvaru a ovlivňují riziko velmi nízkého růstu více, než ovlivňují průměrný podmíněný růst. Na ten se však hospodářské politiky obvykle zaměřují, a proto mohou dojít k chybným krokům. Analýza dlouhodobých změn ukazuje mimo jiné, že dvě dekády před globální finanční krizí riziko velmi nízkého růstu trendově klesalo, ale v posledních několika letech se tento pokles změnil v nárůst. Náš výzkum ukazuje na nekonvenční nástroje měnové politiky aplikované po roce 2008 jako na potenciální zdroj tohoto zvýšeného rizika dlouhodobě velmi nízkého ekonomického růstu.

JEL kódy: C53, C54, E32

Klíčová slova: riziko nízkého ekonomického růstu, growth-at-risk, makroekonomická politika, makrofinanční modelování, nenormální rozdělení, prahový autoregresní model, růst HDP ve Spojených státech

Vydáno: září 2021

Ke stažení: CNB WP 3/2021 (pdf, 4 MB)