Odejmutí akreditací spolku Institut aplikovaného práva, z. s.

Česká národní banka rozhodnutím (pdf, 898 kB) ze dne 25. 2. 2022 odňala spolku Institut aplikovaného práva, z. s., IČO 053 47 149, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, povolení k činnosti akreditované osoby podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o spotřebitelském úvěru. Spolek Institut aplikovaného práva, z. s. tak ode dne 14. 5. 2022 není činný jako akreditovaná osoba a není oprávněn pořádat odborné zkoušky podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o spotřebitelském úvěru.

Česká národní banka upozorňuje, že osvědčeními o vykonání odborné zkoušky pořádané spolkem Institut aplikovaného práva, z. s. po datu odejmutí povolení k činnosti akreditované osoby nelze prokazovat splnění podmínky odborné způsobilosti. Česká národní banka doporučuje ověřit si, zda subjekty, u nichž zamýšlí distributor vykonat zkoušku odborné způsobilosti, mají akreditaci udělenou jim ze strany České národní banky k provádění odborných zkoušek podle příslušného sektorového zákona. Podrobnosti o udělené akreditaci lze nalézt u každé akreditované osoby v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedených Českou národní bankou, které jsou dostupné na webu České národní banky. Součástí zveřejňovaných informací je vždy i datum udělení akreditace a doba jejího trvání.