Dodatečné úpravy v metodice EBA20180302 k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků pro data od 31. 3. 2018

Dne 2. 3. 2018 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS opravná metodika výkaznictví EBA20180302 k metodice EBA20180301 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími

Tato metodika je v souladu s Prováděcím nařízení (EU) 2017/1443 (externí odkaz) pro FINREP podle IFRS 9 (schváleným EK 29. 6. 2017, publikovaným v OJ 17. 8. 2017) a Prováděcím nařízení (EU) 2017/2114 (externí odkaz) pro COREP a ostatní části JRR EBA (schváleným EK 9. 11. 2017 a publikovaným v OJ 6. 12. 2017), včetně DPM metodiky EBA verze 2.7. (externí odkaz)

Úpravy v metodice EBA20180302 se týkají převážně oprav názvů, upřesnění definic polí a deaktivace vybraných kontrol na základě revidovaného seznamu validačních pravidel vydaných EBA dne 9. 3. 2018. Účelem je zajištění co nejvyšší kvality zasílaných dat.

Provedené úpravy:

  • v datovém souboru COSIFE10/COKIFE10 (Kapitál a rizikové expozice) - datová oblast COS/COK10_41 byly opraveny názvy a definice informačních prvků IP CAP0311 a CAP0312 takto:
    • CAP0311 - Odložené daňové pohledávky podléhající rizikové váze 250% a
    • CAP0312 - Odložené daňové pohledávky podléhající rizikové váze 0% (slovo závazky bylo nahrazeno slovem pohledávky).
  • v datovém souboru COSIFE40/COKIFE40 (Operační riziko) - byly deaktivovány (přepnuty na „informativní“) JVK kk 75 (EBA v1153_m) a JVK kk 100 (EBA v6018_m).
  • v datovém souboru COSIFE50/COKIFE50 (Tržní riziko) - byla deaktivována (přepnuta na „informativní“) JVK kk 8180 (EBA v6019_m).
  • v datovém souboru AMSIFE10/AMKIFE10 (Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu) – byly deaktivovány (přepnuty na „informativní“) JVK kk 906, kk 1710 a kk 1715.

Informace k zasílání dotazů
Rádi bychom vás informovali, že pro dotazy k dohledovému obezřetnostnímu výkaznictví pro banky, DZ a OCP byla založena emailová adresa bd.stat@cnb.cz. V této souvislosti vás žádáme při zasílání dotazů k tomuto výkaznictví o využívání prioritně této nové adresy a o uvádění oblasti nebo výkazu, kterého se dotaz týká, do předmětu mailu.