Nařízení Evropské komise k povinnosti clearingu

10. 12. 2015

Dne 1. prosince 2015 bylo uveřejněno nařízení Evropské komise k povinnosti clearingu (externí odkaz) některých tříd OTC derivátů denominovaných v EUR, GBP, USD a JPY prostřednictvím ústředních protistran.

Třídy derivátů, jichž se povinnost clearingu bude týkat, jsou uvedeny v příloze nařízení, přičemž zahrnují tyto typy kontraktů:

  • bazické swapy (basis swaps)
  • kuponové úrokové swapy (fixed-to-float interest rate swaps – IRS)
  • dohody o budoucí úrokové míře (forward rate agreements)
  • swapy s jednodenní sazbou (overnight index swaps).

Povinnost clearingu nabývá účinnosti postupně podle kategorií smluvních stran OTC derivátů. Pro členy clearingového systému ústředních protistran nabývá účinnost dne 21. června 2016. Pro finanční smluvní strany s průměrnou hrubou pomyslnou hodnotou nevypořádaných derivátů přesahující 8 miliard EUR nabývá účinnosti dne 21. prosince 2016. Pro ostatní finanční smluvní strany dne 21. června 2017 a pro ostatní subjekty dne 21. prosince 2018.

Nařízení rovněž stanoví minimální dobu splatností pro kontrakty, které podléhají povinnosti clearingu a které byly uzavřeny nebo obnoveny před 21. únorem 2016 (tzv. frontloading).