Je potřeba sestavovat prospekt cenného papíru v případě, kdy se uplatní výjimka z povinnosti uveřejňovat prospekt?

V případech, kdy na základě čl. 1 odst. 4 a 5 Nařízení o prospektu nevzniká povinnost uveřejňovat prospekt cenného papíru, není třeba prospekt ani sestavovat.

Argumentem je skutečnost, že prospekt jako informační dokument se sestavuje pro účely jeho uveřejnění, a pokud nevniká povinnost prospekt uveřejnit, není zde přirozeně ani důvod pro jeho sestavení.

Závěr výše nemá dopad na případnou povinnost vypracovat jiný informační dokument [srov. čl. 1 odst. 4 písm. f) – i), čl. 1 odst. 5 písm. e) – h) a písm. j) bod  v) Nařízení o prospektu], ani na možnost sestavit dobrovolný prospekt na základě čl. 4 Nařízení o prospektu.