K odborným zkouškám pro distribuci penzijních produktů po ukončení možnosti vstupu do systému důchodového spoření (tzv. II. Pilíř)

Je nutno, aby po 1. července 2015 odborná zkouška pro distribuci penzijních produktů podle zákona o doplňkovém penzijním spoření zahrnovala okruhy znalostí týkající se důchodového spoření?

Od 1. července 2015 nemusí odborná zkouška pro distribuci penzijních produktů podle § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření zahrnovat okruhy znalostí týkající se principů a fungování důchodového spoření.

Pro distributory penzijních produktů je podle platného znění zákona o doplňkovém penzijním spoření povinné mít odborné znalosti všech penzijních produktů (§ 84 odst. 1). Na tuto povinnost reaguje i vyhláška, když vyžaduje znalosti principů a fungování doplňkového penzijního spoření i důchodového spoření.

Novela zákona o důchodovém spoření (tzv. II. Pilíř) však s účinností od 1. července 2015 ukončila možnost vstupu nových účastníků do  systému důchodového spoření (srov. čl. II bod 1 novely zákona). Nové smlouvy o důchodovém spoření již není možné uzavírat, a tím končí i možnost distribuce (nabízení a zprostředkování) těchto penzijních produktů. Není tedy důvodné, aby distributoři penzijních produktů museli mít nadále znalosti týkající se důchodového spoření a tyto znalosti byly ověřovány odbornou zkouškou.

V případě vyhlášky se to týká znalostí podle § 3 odst. 1 písm. b), dovedností vztahujících se k důchodovému spoření uvedených v § 4 a tematické oblasti potřebných znalostí uvedené v písm. b) Přílohy č. 1 k vyhlášce (principy a fungování důchodového spoření).

Česká národní banka očekává, že s ohledem na vypuštění okruhů znalostí  týkajících se principů a fungování důchodového spoření z odborné zkoušky se řiměřeně zkrátí čas, který je dán zkoušeným k dispozici, aby byla zachována osavadní úroveň obtížnosti odborné zkoušky.

Česká národní banka předpokládá, že ve vyhlášce bude při nejbližší příležitosti  rámci její novelizace vypuštěna úprava důchodového spoření obsažená ve výše uvedených ustanoveních.