Jak mají banky a ostatní povinné osoby podléhající dohledu České národní banky postupovat v situaci, kdy není možné zjistit skutečného majitele klienta?

Pokud jde o potřebu, význam a postupy ke zjišťování skutečného majitele, podrobný popis je obsažen v Metodickém pokynu č. 3 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 29. října 2013, zjišťování skutečného majitele povinnými osobami, dostupném na jeho internetových stránkách.1

Jestliže povinná osoba není z důvěryhodných zdrojů schopna zjistit všechny skutečné majitele klienta, jedná se o situaci, kdy je přítomen rizikový faktor „neprůhledná vlastnická struktura klienta“ (§ 3 písm. a) vyhlášky č. 281/2008 Sb., s výjimkou tam uvedenou). V případě, kdy je tento stav důsledkem nesoučinnosti klienta při provádění kontroly klienta, musí povinná osoba odmítnout uzavření obchodního vztahu (§ 15 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb.) a oznámit podezřelý obchod (§ 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb.). V případě, kdy klient poskytne veškerou součinnost, přesto však není možné z důvěryhodných zdrojů všechny skutečné majitele tohoto klienta zjistit, a povinná osoba se v rámci pravidel podle § 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 281/2008 Sb. nerozhodne odmítnout navázání obchodního vztahu, musí takového klienta klasifikovat jako rizikového a uplatňovat ve vztahu k němu odpovídající (tj. zpřísněné) postupy (§ 5 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 281/2008 Sb.).

Jestliže povinná osoba v souladu s metodickým pokynem MF označí v takové situaci za skutečného majitele klienta „osobu fakticky vykonávající nejvyšší vedoucí funkci u klienta a případně i u právnické osoby, která má na klientovo podnikání vliv odpovídající vztahům uvedeným v § 4 odst. 4 AML zákona“, nepřestává tím být naplněn rizikový faktor „neprůhledná vlastnická struktura klienta“, definovaný ve vyhlášce č. 281/2008 Sb. Tento rizikový faktor by zanikl pouze tehdy, jestliže by povinná osoba z důvěryhodného zdroje zjistila, že klient nemá žádného jiného skutečného majitele než právě a pouze výše uvedenou osobu vykonávající nejvyšší vedoucí funkci.