K distribuci doplňkového penzijního spoření spolu s jiným finančním produktem

Lze doplňkové penzijního spoření nabízet společně s jiným finančním produktem, např. pojištěním jako tzv. „balíček finančních služeb“?

Je možné platby vyplývající z takového balíčku společně hradit na jeden účet? 

Nabízení vzájemně spjatých finančních produktů (tzv. balíčkování) samo o sobě není nedovolené. Balíčkování finančních produktů, z nichž by jeden byl doplňkovým penzijním spořením, však omezují nebo dokonce vylučují pravidla distribuce doplňkového penzijního spoření, jejichž naplnění je při společné distribuci s jiným finančním produktem problematické.

Hlavní omezení spočívá v pravidlech jednání s účastníkem či zájemcem o účast v systému doplňkového penzijního spoření (část devátá ZDPS). Nabízení jiných finančních produktů společně s doplňkovým penzijním spořením by mohlo odvádět pozornost zájemce od zásadních parametrů tohoto produktu (funkce, dlouhodobost závazků, dopady na finanční situaci, přínosy v dlouhodobém, nikoliv krátkodobém horizontu)1. Podle názoru České národní banky proto společné nabízení s jinými finančními produkty zpravidla stěží vyhoví pravidlům jednání podle ZDPS.

S ohledem na požadavky odborné péče by balíčkování finančních produktů společně s doplňkovým penzijním spořením mohlo představovat také nekalou obchodní praktiku z hlediska zákona o ochraně spotřebitele zaměřenou na rozhodnutí spotřebitele (pomocí jiných "lákadel"), které by jinak neučinil.

Přijatelné by mohlo být zcela výjimečně takové balíčkování, kdy jsou transparentně rozlišeny jednotlivé části balíčku, balíček nesvádí ke koupi penzijního produktu jen díky jiným dodatečným výhodám, které s penzijním produktem nesouvisejí, prvky balíčku jsou oddělitelné, dochází k řádnému získání a posouzení informací o potřebách klienta ve vztahu ke všem částem balíčku atd. Balíčkování nesmí rovněž vést k narušení pravidel omezujících distribuční náklady.

Ani v takovém případě ale nelze souhlasit s možností společné platby na peněžní účet pro přijímání prostředků účastníka. Tento účet je konstruovaný jako samostatný a účelový účet pouze pro potřeby úhrady prostředků souvisejících s doplňkovým penzijním spořením (srov. formulace v § 27 odst. 5, 38 odst. 2, § 89 odst. 1 písm. b) a § 90 písm. a) ZDPS). Jeho využívání k jiným účelům by stěžovalo rozpoznání prostředků účastníků, výkon funkce depozitáře, ale i například určování kapitálového požadavku podle § 38 odst. 2 písm. c) ZDPS, a proto by na ně Česká národní banka pohlížela jako na jednání, které není v nejlepším zájmu účastníků. Zájem na zjednodušení plateb nemůže vyvážit zájmy chráněné zákonem o doplňkovém penzijním spoření.

-----------

[1] Analogicky srov. úřední sdělení ČNB ze dne 4. listopadu 2009 k některým pravidlům jednání s účastníky penzijního připojištění a zájemci o uzavření smlouvy o penzijním připojištění, str. 2:  "Cílem … je …, aby byl klient či zájemce veden jen k takovým rozhodnutím, která prospívají jemu (jsou v jeho nejlepším zájmu). Rozhodující je … neodvádění pozornosti od klíčových prvků smlouvy samotné aj.“.