Podnikání pojišťovny na území Slovenské republiky v případě, že má pojišťovna na území ČR sídlo (tuzemská pojišťovna) nebo pobočku (pojišťovna z jiného členského státu)

Existují nějaké legislativní/regulatorní překážky, které musí pojišťovna působící na českém trhu, ať už jako pojišťovna se sídlem v ČR, nebo jako pobočka zahraniční pojišťovny se sídlem v jiném členském státu EU, splnit, aby mohla z ČR působit i na slovenském trhu?

Podmínky provozování pojišťovací činnosti vyplývají ze zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Citovaný zákon jednoznačně upravuje rozdíl mezi provozováním pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo pojišťovnou z jiného Členského státu na základě práva zřizovat pobočku nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby.

V případě, že tuzemská pojišťovna hodlá provozovat svoji pojišťovací činnost na území jiného členského státu, např. Slovenské republiky, je nutné, aby informovala dohledový orgán v domovském členském státě, v případě tuzemské pojišťovny Českou národní banku, která tuto informaci sdělí orgánu dohledu v daném členském státě.

Pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat svoji činnost na území České republiky formou pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby pokud tento svůj záměr oznámí svému dohledovému orgánu v členském státě svého sídla, a ten tuto informaci sdělí České národní bance, jako dohledovému orgánu hostitelského státu.

Stejné notifikační povinnosti musí splnit i při rozšíření činnosti na území Slovenské republiky a jak bude zabezpečováno provozování pojišťovací činnosti, záleží na vnitřním manažerském řízení.