Informace pro pojišťovací zprostředkovatele

Česká národní banka upozorňuje pojišťovací zprostředkovatele, kteří hodlají provozovat zprostředkovatelskou činnost mimo území ČR, aby v žádosti o zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů uváděli pouze ty státy, ve kterých v nejbližší době skutečně hodlají  zahájit svou činnost . Pojišťovací zprostředkovatel může zahájit svou činnost uplynutím 1 měsíce ode dne, kdy byl informován Českou národní bankou o splnění informační povinnosti.

V této souvislosti upozorňujeme na povinnost dodržovat platné právní řády hostitelských členských států. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých dozorčích úřadů:

Belgie

http://www.cbfa.be

Dánsko

http://finanstilsynet.dk

Estonsko

http://www.fi.ee

Finsko

http://www.vakuutusvalvonta.fi

Francie

https://www.banque-france.fr/en/home.html

Irsko  

http://www.financialregulator.ie

Island 

http://www.fme.is

Itálie

http://www.isvap.it

Litva

http://www.lb.lt/en_index.htm

Lucembursko

http://www.commassu.lu

Maďarsko    

http://www.pszaf.hu

Malta 

http://www.mfsa.com.mt

Německo

http://www.bafa.de

Nizozemí

http://www.dnb.nl

Norsko

http://www.kredittilsynet.no

Polsko

https://www.knf.gov.pl/en/index.html

Portugalsko

http://www.isp.pt

Rakousko     

http://www.bmwa.gv.at

Řecko

http://www.gge.gr/home/index.html

Slovensko

www.nbs.sk

Slovinsko

http://www.a-zn.si

Španělsko

http://www.mineco.es

Švédsko

http://www.fi.se

Velká Británie

http://www.fca.org.uk/