Zahájení publikování klasifikovaných úvěrů v rámci měnové a bankovní statistiky ČNB

31. srpna 2006 rozšiřuje Česká národní banka publikování klasifikovaných úvěrů. Kromě jejich dosavadního zveřejňování v rámci základních ukazatelů o bankovním sektoru na stránkách bankovního dohledu budou nyní údaje zveřejňovány  také v rámci měnové a bankovní statistiky, a to zpětně od roku 2002. Údaje o klasifikovaných úvěrech obsahují nově členění podle ekonomických sektorů, účelu úvěru a původní doby splatnosti.

Metodika zveřejňovaných údajů je uvedena v komentáři Klasifikované úvěry ve statistice ČNB, který je k dispozici na www stránkách ČNB v sekci Statistika – Měnová a bankovní statistika – Metodické poznámky  a Často kladené dotazy. Časové řady klasifikovaných úvěrů jsou publikovány v databázi časových řad ARAD v tématické oblasti Měnová a bankovní statistika – Bankovní statistika.

V souvislosti se zahájením publikování časových řad klasifikovaných úvěrů byla provedena i revize tématické oblasti Bankovní statistika databáze ARAD, která se nově jednotně vztahuje již pouze k obchodním bankám a pobočkám zahraničních obchodních bank na území ČR (tj. bez ČNB). Došlo tedy k odstranění bilance ČNB a k vyloučení ČNB z klientských úvěrů a vkladů a z emitovaných a držených cenných papírů. Uvedené statistiky za ČNB jsou tak již pouze součástí tématické oblasti Statistika měnového vývoje v ČR.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB