Vyjádření České národní banky k pozičnímu dokumentu Ministerstva financí ČR