Vyjádření ČNB ke zprávě Moody´s: ČNB velmi bedlivě hlídá tok peněz od českých bank k jejich zahraničním matkám

Zpráva Moody´s podle názoru ČNB nepřináší pro český bankovní sektor nic zásadního ani překvapujícího. Agentura svým hodnocením reaguje na celkově zhoršené ekonomické prostředí v Evropě, tedy nikoli na konkrétní situaci českých bank. Nadále platí, že české banky jsou zdravé, dobře kapitálově vybavené a pod bedlivým dohledem České národní banky.

Nástroje, která má ČNB v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem k dispozici, nám umožňují efektivně dohlížet na toky peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. Riziko stahování kapitálu z českých bank proto v současné době hodnotíme jako méně závažné, což ostatně připouští i sama Moody´s ve své zprávě. Průměrná angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřským bankovním skupinám je navíc dlouhodobě výrazně pod zákonem stanoveným 25procentním limitem. Na vývoj této angažovanosti ČNB pečlivě dohlíží a banky musí mimo jiné předem oznamovat takové plánované transakce, které by měly na angažovanost a likviditu významný vliv.

Zpráva Moody´s však potvrzuje naše vnímání potenciálních rizik plynoucích z návrhů vzešlých na úrovni Evropské unie na změny evropského regulačního a dohledového rámce. Některé by z pohledu ČNB totiž mohly až příliš uvolnit toky kapitálu uvnitř bankovních skupin. Problémy mateřských bank vzniklé zhoršením ekonomického prostředí v Evropě by nemusely znamenat pro české banky ohrožení jejich stability, pokud nástroje, které ČNB v oblasti regulace a ohledu nad finančním trhem má, zůstanou i do budoucna alespoň na současné úrovni.

Česká národní banka celý bankovní sektor pravidelně podrobuje zátěžovým testům. Poslední výsledky zátěžových testů zveřejněné na počátku tohoto týdne potvrzují dostatečnou stabilitu bankovního sektoru vůči případným negativním šokům. Kapitálová vybavenost celého odvětví by zůstala nad 8% regulatorním minimem i pro výrazně zátěžový scénář, který kombinuje negativní vývoj domácí i zahraniční ekonomiky a obnovenou nejistotu na finančních trzích vyvolanou eskalací fiskální krize zadlužených zemí eurozóny.

Argumenty na podporu názoru, že problémy mateřských bank nemusejí znamenat riziko pro ohrožení stability jejich českých dcer, jsou přehledně shrnuty v komentáři viceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka, který byl publikován v Hospodářských novinách 16. listopadu 2011.

 

Tomáš Zimmermann
odbor komunikace