Tříletý průzkum centrálních bank o aktivitě na devizovém trhu a trhu finančních derivátů (2007)

V dubnu 2007 proběhl průzkum obratů na devizovém trhu a trhu finančních derivátů, kterého se zúčastnilo 54 centrálních bank z celého světa, včetně České národní banky. Záštitu nad tímto projektem převzala stejně jako v předchozích letech Bank for International Settlements v Basileji (BIS). Cílem tohoto průzkumu je získat informace o velikosti a struktuře devizového trhu a trhu finančních derivátů, které následně slouží nejen jednotlivým centrálním bankám, ale také účastníkům trhu a akademické i široké veřejnosti.

V přiložených tabulkách se nacházejí data o nominálních obratech obchodů s jednotlivými finančními instrumenty za Českou republiku kumulativně za celý měsíc duben 2007, zpracovaná Českou národní bankou. Na níže uvedené internetové adrese je možné najít globální data, která zpracovala BIS na základě podkladů všech zúčastněných centrálních bank. Údaje jsou uvedeny v milionech USD.

Na tomto průzkumu se za Českou republiku podílelo následujících 13 bankovních ústavů: ABN AMRO Bank N.V., BAWAG Bank CZ a.s., CALYON S.A., organizační složka, COMMERZBANK AG pobočka Praha, Česká spořitelna a.s., Československá obchodní banka a.s., Citibank a.s., GE Money Bank a.s., HSBC Bank plc - pobočka Praha, ING Bank N.V., Komerční banka a.s, Raiffeisenbank a.s., Živnostenská banka a.s.

Tabulka - data za Českou republiku (xls, 274 kB)

http://www.bis.org/press/p070925.htm