Stříbrná mince k 100. výročí založení Československé národní rady

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou minci, která připomene 100 let od založení Československé národní rady, jednoho z nejdůležitějších orgánů zahraničního odboje. Mince v nominální hodnotě 500 korun bude v prodeji od 10. února 2016.

Do oběhu bude vydáno 13 400 mincí, z toho 8 600 kusů ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 4 800 kusů v běžné kvalitě. Autorem mince je MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Na lícní straně mince se nachází rozkvétající lipová ratolest, přes kterou leží český prapor s motivem lva. Na rubové straně jsou vlajky Čech a Slovenska překryté rakousko-uherským orlem. V popředí je potom prapor Československé národní rady stylizovaný do tvaru meče. Bankovní rada ocenila při hodnocení především dokonalý soulad lícní a rubové strany.

Nominální hodnota mince 500 Kč není prodejní cenou; ta zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů. Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Období první světové války bylo téměř od jejího počátku spojeno se snahami o vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků. Jedním z prvních kroků bylo povolání vydané Českým komitétem zahraničním, na jehož základě byl de facto vyhlášen Rakousku-Uhersku boj. Na aktivity komitétu navázala Československá národní rada (původně Česká), která vznikla v únoru 1916. Vystupovala s programem utvoření samostatného československého státu a výsledkem její činnosti byl mimo jiné dekret o vytvoření česko-slovenské armády ve Francii. Rada, jejímž předsedou byl Tomáš Garrigue Masaryk, se dále podílela na organizaci a řízení československých legií. Zanikla v roce 1918 vytvořením první vlády Československé republiky.

Mince s motivem Československé národní rady je první z pětice pamětních stříbrných mincí v nominální hodnotě 500 Kč, které jsou součástí emisního plánu na léta 2016 – 2020. Následovat bude v červnu roku 2017 mince připomínající bitvu u Zborova.

Marek Zeman
Ředitel odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci