Přeměna pobočkové sítě ČNB dokončena

Česká národní banka dokončila postupnou přeměnu pobočkové sítě na efektivnější a úspornější uspořádání. Z poboček v Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem jsou územní pracoviště. I nadále však poskytují všechny dosavadní služby veřejnosti a nebankovním klientům. ČNB zůstává ve všech sedmi regionech.

Územní pracoviště pokračují efektivnější formou v poskytování služeb veřejnosti, státu a dalším nebankovním klientům ČNB. Pobočky v Brně, Hradci Králové, Ostravě a Praze nadále v plné míře pečují o správu zásob peněz a poskytují služby klientům ČNB. Současně všechna mimopražská pracoviště ČNB zůstávají zapojena do dohledu nad finančním trhem.

Díky novému uspořádání pobočkové sítě ČNB uspoří provozní náklady v řádu desítek miliónů korun ročně. Součástí provedené racionalizace je i snížení celkového počtu pracovních míst. Zároveň přeměna umožnila personální posílení ČNB například v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu a v dohledu nad finančním trhem.

O plánech a průběhu nového uspořádání pobočkové sítě ČNB informovala v dubnu a v prosinci 2013.

Odbor komunikace ČNB