ČNB zeštíhlí svou regionální síť

Česká národní banka v následujících měsících postupně přemění tři ze sedmi svých poboček na regionální zastoupení. Po skončení všech reorganizačních kroků bude mít ČNB čtyři páteřní pobočky, dvě v Čechách (Hradec Králové, Praha) a dvě na Moravě (Brno, Ostrava), a tři centrálně řízená regionální zastoupení v Českých Budějovicích, Plzni a v Ústí nad Labem. V regionech zůstane zachována přítomnost ČNB a tím i dostupnost, šíře a kvalita služeb poskytovaných veřejnosti a dalším klientům jako městům, obcím, státním úřadům a veřejným organizacím. Důvodem ke změnám je pokračující úsilí bankovní rady ČNB o efektivnější a úspornější chod instituce.

Ke změnám v pobočkové síti již nazrál čas. Rozhodnutí bankovní rady předcházela důkladná analýza činností a potřeb celé ČNB, která potvrdila, že v důsledku technologických a logistických změn ve zpracování oběživa některé naše pobočky dlouhodobě pracovaly s menším využitím prostor a provozů než v minulosti,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer. „Výsledkem předpokládaných změn bude efektivnější regionální síť s nižším počtem zaměstnanců a nižšími provozními náklady, která zajistí dosavadní či ještě lepší úroveň služeb pro všechny naše klienty ve všech regionech jako dosud,“ dodal Miroslav Singer.

Změny, které by měly být dokončeny kolem poloviny roku 2014, přizpůsobí strukturu pobočkové sítě původně definovanou v devadesátých letech minulého století současným i odhadovaným budoucím potřebám peněžního oběhu a dalších klíčových aktivit ČNB. Nová struktura regionální sítě reflektuje mimo jiné i trend vyššího využívání bezhotovostních plateb s využitím elektronického bankovnictví.
Změny v pobočkové síti jsou dalším krokem bankovní rady ČNB v systematickém zvyšování efektivity chodu instituce, díky nimž měla centrální banka na konci roku 2012 nejméně zaměstnanců za posledních dvacet let. V důsledku zeštíhlení regionální sítě ČNB se sníží počet pracovních míst o několik desítek a provozní náklady klesnou v řádu desítek miliónů korun ročně. Zároveň to umožní i personální posílení ČNB například v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu a v dohledu nad finančním trhem.

Páteřní pobočky v Brně, Hradci Králové, Praze a v Ostravě budou nadále v plné míře pečovat o správu zásob peněz, poskytovat služby klientům ČNB a zůstanou zapojeny do dohledu nad finančním trhem. Změny v pobočkové síti již berou v potaz zákonnou povinnost ČNB zavést od 1. července 2013 dohled nad zpracováním hotovosti. Regionální zastoupení v Českých Budějovicích, Plzni a v Ústí nad Labem budou v efektivnější formě proti současnosti nadále poskytovat služby veřejnosti, státu a dalším nebankovním klientům ČNB a podílet se na dohledu nad finančním trhem.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB