Počet padělaných bankovek se zvýšil, českou měnu je ale i nadále těžké falšovat

V roce 2021 bylo na území České republiky zadrženo celkem 6 836 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí různých měn a nominálních hodnot. Oproti předchozímu roku se počet padělků zvýšil o 5 447 kusů. Toto zvýšení je především důsledkem policejní akce, při níž bylo zadrženo velké množství padělaných bankovek eura.

Padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí bylo 1 394 kusů, což je o 392 více než v roce 2020. Jejich hodnota se téměř zdvojnásobila na 2,6 mil. Kč. Počet falešných českých bankovek a mincí  se sice o něco zvýšil, avšak v kontextu se stále narůstajícím objemem oběživa nedochází k žádné výrazné změně. Objem oběživa ke konci roku 2021 činil 731 mld. Kč.

Nejvíce padělanou českou bankovkou se v roce 2021 stala opět dvoutisícikoruna. Stejně jako v předchozích letech byla většina padělků českých bankovek zadržených v roce 2021 vytištěna na inkoustových tiskárnách – jednalo se oproti loňskému roku téměř o dvojnásobek, tedy o 1 237 kusů, což je téměř 92 % takto zachycených korunových bankovek. Padělků zhotovených na barevných tonerových kopírkách bylo zajištěno pouze 27 kusů, což je o 339 kusů méně než v roce 2020. Na pětistupňové škále nebezpečnosti byly zadržené bankovky hodnoceny nejčastěji 4. stupněm nebezpečnosti, tedy jako „méně zdařilé“. Na těchto padělcích nejsou zpravidla ochranné prvky napodobeny vůbec, nebo se jedná pouze o jejich jednoduchá napodobení.

„Ačkoliv po mnoha letech pozorujeme určitý meziroční nárůst tuzemských padělků, nejedná se o nic dramatického. Jak vzhledem k celkovému počtu bankovek a mincí v oběhu, tak zejména k jejich hodnotě lze říci, že je to stále zanedbatelné číslo. Opět se tak potvrzuje, že je česká měna dobře zabezpečená proti pokusům o padělání. Přesto bychom při přijímání bankovek a mincí i nadále neměli zapomínat na jejich kontrolu,“ uvedl Oldřich Dědek, člen bankovní rady dohlížející na sekci peněžní, a dodal: „Co se týká falešných eurových bankovek zadržených na našem území, určitou pozornost zde může vzbudit jedině jejich množství, nikoliv míra jejich nebezpečnosti.“

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené  na území ČR (ks):

  Zadrženo v roce 2020 Zadrženo v roce 2021
  v oběhu policií celkem v oběhu policií celkem
Padělané bankovky Kč 616 372 988 750 600 1 350
Padělané bankovky EUR 289 36 325 246 4 783 5 029
Padělané bankovky USD 26 0 26 359 0 359
Padělané bankovky ostatní 14 0 14 10 0 10
Padělané mince Kč 0 0 0 0 0 0
Padělané mince ostatní 20 0 20 33 0 33
Pozměněné bankovky a mince Kč 14 0 14 44 0 44
Pozměněné bankovky a mince ostatní 2 0 2 11 0 11
Celkem 981 408 1 389 1 453 5 383 6 836

V České republice připadá pouze cca 1,3 padělku českých bankovek na 10 000 obyvatel. Nejvíce jich bylo loni zadrženo v Praze (1 129 ks), poté v Olomouci (44 ks), v Brně (30 ks) a v Ostravě (24 ks).

Padělaná a pozměněná zahraniční platidla

Padělaných a pozměněných zahraničních platidel bylo v roce 2021 na našem území zadrženo 5 442 kusů, což je o 5 055 kusů více než v předchozím roce. Jejich hodnota v přepočtu podle kurzovního lístku z 31. prosince 2021 činila víc než 39,7 mil. Kč.

Vysoký nárůst počtu padělků byl způsoben policejní akcí, při níž bylo najednou zadrženo 4 781 kusů padělaných bankovek 100 a 500 eur. Padělky eur byly technicky jednoduché a s jedním sériovým číslem, zhotovené na zařízení pracujícím na principu elektrografie (tzv. tonerový tisk). Ochranné prvky nebyly napodobeny. Na pětistupňové škále bezpečnosti, která odpovídá známkování ve škole, byly tyto padělky ohodnoceny stupněm čtyři, tedy jako méně zdařilé, a stupněm pět – jako neumělé padělky.

Padělatelům hrozí v Česku za zločin padělání a pozměnění peněz až osm let vězení. V případě organizované skupiny či značného rozsahu trestné činnosti je trest až desetiletý.

Meziroční nárůst oběživa

Za meziročním nárůstem oběživa z předloňských 711,9 mld. Kč na zhruba 731 mld. Kč stojí dva hlavní důvody. Někteří obyvatelé si během pandemie vytvořili finanční rezervu v hotovosti pro případ neočekávaných událostí. Také někteří podnikatelé jako v každé složité době drželi více hotovosti než v běžném období.  

V oběhu bylo v ČR ke konci loňska zhruba 2,7 miliardy bankovek a mincí, což je meziroční nárůst o tři procenta. Údaje jsou bez započtení pamětních bankovek a mincí v oběhu.

Kontrola ochranných prvků

Návod na kontrolu ochranných prvků bankovek nabízí ČNB např. v mobilní aplikaci České peníze, v interaktivních vzdělávacích hrách, na svých webových stránkách nebo v informačních letácích.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


Související odkazy:


Zajímavosti k výši oběživa:

 • Od prvního dne, kdy začala platit česká měna (8. února 1993), došlo k nárůstu oběživa o 702,9 mld. Kč z původních 28,1 mld. Kč.
 • Pokud bychom všechny bankovky evidované v oběhu položili podélně jednu za druhou, vznikl by pás o délce 83 800 km (což je vzdálenost 2krát kolem rovníku).
 • Součet hmotnosti všech mincí, které jsou aktuálně v oběhu, je přes 11 550 tun. Tímto materiálem by se naplnilo 557 vagónů po 20 tunách.
 • Oběživo dosáhlo poprvé úrovně:
  • 100 mld. Kč v květnu 1995
  • 200 mld. Kč v červnu 2000 (nárůst o 100 mld. Kč za 61 měsíců)
  • 300 mld. Kč v květnu 2006 (nárůst o 100 mld. Kč za 71 měsíců)
  • 400 mld. Kč v září 2011 (nárůst o 100 mld. Kč za 64 měsíců)
  • 500 mld. Kč v listopadu 2015 (nárůst o 100 mld. Kč za 50 měsíců)
  • 600 mld. Kč v červenci 2018 (nárůst o 100 mld. Kč za 32 měsíců)
  • 700 mld. Kč v listopadu 2020 (nárůst o 100 mld. Kč za 28 měsíců)