Nejčastější otázky a odpovědi na téma padělání českých bankovek a mincí

 1. Padělání peněz – jaké bankovky se nejčastěji falšují, jak pomáhají ochranné prvky, jsou nějaké nové metody, jak rozpoznat falzifikát?
 2. Co má udělat člověk, kterému se do rukou dostanou padělky?
 3. V jaké hodnotě dosud v tomto roce ČNB zabavila padělky? Jaký zde vládne ve srovnání s ostatními lety trend? (popřípadě srovnání s okolními zeměmi)
 4. Kde se nejčastěji padělky odhalí? V obchodech, na trzích v bankách, na udání?
 5. Co se častěji padělá? Mince nebo papírové bankovky?
 6. Jak je to s paděláním mincí?
 7. Jak ČNB postupuje při zadržení cizí bankovky (Euro, libra, dolar)?
 8. Jaké jsou stupně nebezpečnosti padělaných platidel?
 9. Jaký stupeň převažuje u českých padělků?
 10. Jak směnárny odhalují padělky cizích měn, jakou mám jako zákazník jistotu, že si tam nekoupím falzifikát?
 11. Jak často se musí v oběhu bankovky či mince měnit? Co je nákladnější – výroba a tisk bankovek nebo mincí? Proč a kolik co stojí?
 12. Chystáte další inovace pro odhalování padělků?
 13. Kde se lidé seznámí s popisem ochranných prvků českých bankovek?

1. Padělání peněz – jaké bankovky se nejčastěji falšují, jak pomáhají ochranné prvky, jsou nějaké nové metody, jak rozpoznat falzifikát?

Padělají se všechny hodnoty, v loňské roce převažovaly padělky bankovek 2 000,- Kč. Naše ochranné prvky jsou velice dobré a příjemce by měl znát alespoň ty základní, aby mohl bankovky kontrolovat sám bez jakýchkoli pomůcek. Zejména se jedná o: speciální bankovkový papír (na dotek rozdílný od jiných papírů), vodoznak, ochranný proužek, opticky proměnlivá barva, iridiscentní pruh, skrytý obrazec nebo soutisková značka. Většinu z nich člověk pozná „prosvícením“ bankovky (stačí podívat se proti světlu a uvidíme vodoznak, ochranný proužek a soutiskovou značku).

2. Co má udělat člověk, kterému se do rukou dostanou padělky?

Pokud má někdo podezření, že bankovka nebo mince není pravá, má právo ji odmítnout. Pokud je ale bankovka v jeho vlastnictví, nesmí ji dále použít k placení, protože takové jednání je trestné. Podezřelou bankovku nebo minci je nutné odnést na Policii České republiky nebo do České národní banky, popř. do některé z obchodních bank, a informovat je o podezření. Bankovka nebo mince bude předána Zkušebně platidel České národní banky, která ji prozkoumá a určí její pravost. Pokud se ukáže, že bankovka nebo mince je pravá, bude vrácena. Pokud se bude jednat o padělek, na náhradu není nárok (za padělky nelze poskytnout náhradu).

3. V jaké hodnotě dosud v tomto roce ČNB zabavila padělky? Jaký zde vládne ve srovnání s ostatními lety trend? (popřípadě srovnání s okolními zeměmi)

V roce 2021 bylo na území České republiky zadrženo 1 394 kusů padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí. Oproti předchozímu roku se počet padělků zvýšil o 392 kusů a jejich hodnota se téměř zdvojnásobila na 2,6 mil. Kč. Počet falešných bankovek a mincí je i nadále stabilně nízký navzdory tomu, že se každoročně zvyšuje objem oběživa. Ten ke konci roku 2021 činil 731 mld. Kč. Na našem území však v loňském roce stoupl celkový počet zadržených padělků o více než 5 000 kusů, a to v souvislosti s policejní akcí.

4. Kde se nejčastěji padělky odhalí? V obchodech, na trzích v bankách, na udání?

Nejčastěji jsou padělky zadrženy v bankách, směnárnách a obchodech.

Právnické osoby jsou povinny zadržet bankovky a mince, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné. Předložiteli takovýchto bankovek nebo mincí vystaví zadržitel potvrzení o jejich zadržení.

6. Co se častěji padělá? Mince, nebo papírové bankovky?

Výrazně více je padělaných bankovek než padělaných mincí.

7. Jak je to s paděláním minci?

V případě zadržených padělků zahraničních mincí, zadržených na území České republiky, se jedná o ražené padělky mincí Eura, jejich počet  je však zanedbatelný.

8. Jak ČNB postupuje při zadržení cizí bankovky (euro, libra, dolar)?

Taková bankovka jde  odbornému posouzení našim expertům na zkušebnu platidel, kde je podrobena analýze. Pokud se prokáže, že jde o padělek, zařadí se mezi padělky a zůstává trvale uložena ve sbírce srovnávacího materiálu ČNB. Pokud je pravá, vrací se zpět předložiteli.

9. Jaké jsou stupně nebezpečnosti padělaných platidel?

Podle „kvality“ padělků rozlišujeme pět stupňů nebezpečnosti – podobně jako ve škole. První stupeň, který označujeme jako velmi nebezpečný, je zhotoven stejnými tiskovými technikami jako pravé platidlo a ochranné prvky jsou napodobeny dokonale. V případě mincí se pak jedná o ražené padělky. Druhý stupeň popisujeme jako nebezpečný. Třetí stupeň jako zdařilý a čtvrtý stupeň jako méně zdařilý. Posledním, pátým stupněm popisujeme tzv. neumělé padělky. Těmi jsou například ruční kresby, jednobarevné nebo jednostranné padělky apod.

10. Jaký stupeň převažuje u českých padělků?

U padělků českých bankovek převažuje čtvrtý stupeň na pětistupňové škále nebezpečnosti. Tímto stupněm označujeme méně zdařilé padělky bez napodobení ochranných prvků, případně s nekvalitním napodobením některých z nich. Většina těchto padělků se stále tiskne na inkoustových tiskárnách. Co se týče v České republice zachycených padělků eurových bankovek, ty jsou mnohem častěji než ty české hodnoceny druhým a třetím stupněm nebezpečnosti – lze je tedy označit za zdařilé až nebezpečné.

11. Jak směnárny odhalují padělky cizích měn, jakou mám jako zákazník jistotu, že si tam nekoupím falzifikát?

Pracovníci směnáren by měli projít odborným kurzem, pořádaným ČNB (zákon o oběhu bankovek a mincí č. 136/2011 Sb., vyhláška č. 274/2011 Sb.). Měli by používat i pomůcky, které jim mohou pomoci při odhalování padělků. Z těch jednoduchým je to např. lupa. Dále mohou použíti přístroje, které kontrolují ochranné prvky v UV (ultrafialové) a IR (infračervené) oblasti. V případě, že si pravostí nejsou jisti, posílají taková platidla do Zkušebny platidel v ČNB.

12. Jak často se musí v oběhu bankovky či mince měnit? Co je nákladnější – výroba a tisk bankovek, nebo mincí? Proč a kolik co stojí?

Nejčastěji se mění bankovky nižších hodnot 100 a 200 Kč. Cena výroby bankovky se pohybuje kolem 2 Kč.

13. Chystáte další inovace pro odhalování padělků?

ČNB žádné inovace ochranných prvků do budoucna nechystá. Program zvyšování ochrany českých bankovek proti padělání završila v roce 2018, kdy vydala poslední dva vzory bankovek 100 a 200 Kč s inovovanými ochrannými prvky. Například vodoznak u těchto bankovek byl doplněn o číslice a symbol. Dále ochranný proužek je širší a v závislosti na úhlu dopadu světla mění svou barvu z hnědofialové na zelenou. ČNB se nicméně průběžně připravuje na možný vývoj peněžního oběhu i ve vztahu k možné budoucí potřebě modernizovaných bankovek.

14. Kde se lidé seznámí s popisem ochranných prvků českých bankovek?

Mnoho informací je dostupných v aplikaci České peníze, kde jsou i znázorněny. Ochranným prvkům bankovek se věnuje také jeden z našich vlogů: Ochranné prvky českých bankovek

Zpět na seznam