Pamětní mince k 100. výročí narození Jiřího Koláře

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou minci, která připomene 100 let od narození výtvarníka a básníka Jiřího Koláře, jednoho z nejoriginálnějších českých umělců druhé poloviny 20. století. Mince v nominální hodnotě 500 korun bude v prodeji od 24. září 2014.

Do oběhu bude vydaných 14 900 mincí, z toho 9 800 kusů ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 5 100 kusů v běžné kvalitě. Mince je společným dílem dvou výtvarníků; autorem lícní strany je akademický sochař Jiří Věneček, rubové strany MgA. Martin Dašek.

Na lícní straně mince je motiv jablka polepeného texty, které jsou ztvárněny technikou zvanou chiasmáž, při které Jiří Kolář roztrhal různé druhy písma či notových záznamů a opět spojil dohromady s odlišným významem. Na rubu mince je portrét Jiřího Koláře vyobrazený technikou roláže (reprodukce rozřezané na pruhy a znovu složené).

Nominální hodnota mince 500 Kč není prodejní cenou; ta zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů. Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Jiří Kolář se nejprve prosadil jako básník a překladatel. Nejvýznamnější Kolářovou básnickou sbírkou jsou Prométheova játra, v níž projevil odpor vůči jakékoliv formě totalitní vlády, za což byl následně uvězněn. Jako výtvarník dospěl k mnoha novým technikám. Jeho dílo získalo světovou pozornost, v 70. letech se dočkal např. dvou výstav v Guggenheimově muzeu v New Yorku.

V emisním plánu České národní banky pro léta 2011–2015 je pět pamětních stříbrných mincí v nominální hodnotě 500 Kč. Po mincích připomínajících Karla Jaromíra Erbena, Jiřího Trnku, Beno Blachuta a aktuálně Jiřího Koláře cyklus uzavře v roce 2015 mince k výročí narození Václava Tháma.

Tomáš Zimmermann, mluvčí ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci