Obraty na peněžním trhu v týdnu od 6. do 10. října 2008

V týdnu od 6. do 10. října 2008 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny významné domácí banky obchodující na peněžním trhu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2008 průměrný denní obrat depozitních operací vzrostl (z 77,2 mld. Kč na 86,6 mld. Kč). Největší změnou proti minulému období byl nárůst objemu obchodů se splatnostní O/N tažený zejména nárůstem obchodů mezi residenty (o 75 procent). U ostatních splatností došlo k poklesu objemu obchodů.

Depozitním operacím ve sledovaném týdnu dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (99 procent) a zejména potom O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 91 procent, což bylo způsobeno zejména zpřísněním kreditní politiky bank. Delší splatnosti a repo operace téměř nebyly ve sledovaném období využívány.

Derivátové operace IRS (Interest Rate Swap) i FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly proti minulému průzkumu prudký pokles (o 77, resp. 90 procent) zejména vlivem rozšířených spreadů způsobených vysokou volatilitou a averzí k riziku.

Tabulka