Obraty na peněžním trhu v týdnu od 24. do 28.4. 2006

V týdnu od 24. do 28. dubna 2006 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny významné banky obchodující na českém peněžním trhu.

Ve srovnání s hodnotami z října 2005 průměrný denní obrat na peněžním trhu vzrostl ze 46,2 mld. Kč na 52,3 mld. Kč a dosáhl tak srovnatelné hodnoty s dubnem 2005 (52,8 mld. Kč). Tento nárůst byl způsoben zejména nárůstem objemu depozitních operací s rezidenty se splatností do tří měsíců, které se zvýšily o téměř 20 %. Celkově vzrostl objem depozitních operací se splatností do tří měsíců o 13,5 %. Objemy obchodů u ostatních instrumentů vykázaly velmi vysoké relativní změny proti minulému průzkumu, což bylo způsobeno jejich malým absolutním objemem.

Peněžnímu trhu stále dominují depozitní operace se splatností do tří měsíců, které se na celkovém obratu podílejí téměř 98 %. Ostatní instrumenty se využívají zřídka. Nízký zůstává zejména objem repo obchodů (80 mil. CZK).

Tabulka