Obraty na peněžním trhu v týdnu od 20. do 24. dubna 2008

V týdnu od 20. do 24. dubna 2009 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny významné domácí banky obchodující na peněžním trhu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2008 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl (z 86,6 mld. Kč na 65,5 mld. Kč). Největší změnou proti minulému období byl pokles objemu obchodů se splatnostní O/N tažený zejména poklesem obchodů mezi residenty (o 46 procent). U delších splatností došlo k nárůstu objemu obchodů.

Depozitním operacím ve sledovaném týdnu dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (97 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 82 procent. Delší splatnosti a repo operace byly ve sledovaném období využívány velmi zřídka.

Derivátové operace IRS (Interest Rate Swap) zaznamenaly proti minulému průzkumu nárůst o 209 procent. U obchodů FRA (Forward Rate Agreement) došlo k poklesu o třetinu a jejich objem zůstává nízký.


Tabulka