Obraty na peněžním trhu v týdnu od 20. do 24. července 2009

V týdnu od 20. do 24. července 2009 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum, kterého se účastní všechny významné domácí banky obchodující na peněžním trhu, bude nově prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – vždy v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2009 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 65,5 mld. Kč na 53,9 mld. Kč. Největší změnou proti minulému období byl pokles objemu obchodů se splatnostní O/N tažený zejména poklesem obchodů mezi residenty (o 36 procent).

Depozitním operacím ve sledovaném týdnu dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (98,6 procenta) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 82 procent. Delší splatnosti a repo operace byly ve sledovaném období využívány velmi zřídka.

Derivátové operace IRS (Interest Rate Swap) zaznamenaly proti minulému průzkumu nárůst o 27 procent. U obchodů FRA (Forward Rate Agreement) došlo k výraznému nárůstu o 250 procent.

Tabulka