Obraty na peněžním trhu v týdnu od 19.4.2004 do 23.4.2004

Průzkum průměrných denních obratů na peněžních trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. Průzkumu se účastní všechny domácí banky obchodující na českém peněžním trhu.

Výsledky průzkumu probíhajícího v týdnu od 19.4.2004 do 23.4.2004 se výrazně neliší od výsledků předchozího průzkumu z října 2003. Srovnatelné jsou jak celkové objemy obratů (48,6 mil. CZK), tak rozložení podílu jednotlivých instrumentů. Největší podíl (98,2%) na celkovém obratu mají stále depozita se splatností kratší než 3 měsíce. Ostatní instrumenty se pak téměř nevyužívají. Nízký zůstává zejména objem repo obchodů (99 mil. CZK), přičemž nejsou uzavírány žádné repo obchody s nerezidenty a repo obchody se splatností delší než 3 měsíce.

Významnější nárůst zaznamenal pouze podíl depozit se splatností 3 - 6 měsíců, ke kterému došlo pravděpodobně na úkor poklesu objemu depozit se splatností 6 - 12 měsíců. Tento fakt je patrný zejména u depozit s nerezidenty, kde oproti údajům z října 2003 došlo k nárůstu objemu depozit se splatností 3 - 6 měsíců o 202,4 % z říjnové hodnoty 125 mil. CZK na současných 378 mil. CZK.

Tabulka

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB