Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18. do 22. října 2010

V týdnu od 18. do 22. října 2010 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2010 průměrný denní obrat depozitních operací vzrostl z 50,2 mld. Kč na 58,6 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména nárůstem operací mezi rezidenty se splatností O/N.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (97,8 procenta) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 83,5 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst, kdy jejich podíl na celkovém obratu vzrostl z 1,9 na 4 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) i FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly v porovnání s minulým průzkumem nárůst. Objem IRS vzrostl o 88 procent, FRA se vrátily zhruba na úroveň z ledna 2010 (při předchozích dvou průzkumech nebyly obchodovány). Většina derivátových obchodů (74 procent) je i nadále uzavírána s nerezidenty.

Tabulky