Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18. do 22. dubna 2011

V týdnu od 18. do 22. dubna 2011 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.
Ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2011 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 63,9 mld. Kč na 57,2 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem operací se splatností O/N.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (96,3 procenta) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 78,6 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil z 2,7 na 4,1 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) i FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly v porovnání s minulým průzkumem výrazný pokles. Objem IRS poklesl o 70 procent, když většina obchodů (83 procent) byla uzavřena s nerezidenty. FRA zaznamenaly nulový obrat.

Tabulky