Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18. do 22. července 2011

V týdnu od 18. do 22. července 2011 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2011 průměrný denní obrat depozitních operací mírně poklesl z 57,2 mld. Kč na 56,2 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem operací se splatností do jednoho týdne (bez O/N operací).

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (93,7 procenta) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 80,5 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil ze 4,1 na 2,8 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) i FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly v porovnání s minulým průzkumem nárůst. Objem IRS se zvýšil o 83 procent, když většina obchodů (84 procent) byla uzavřena s nerezidenty. FRA zaznamenaly obrat v hodnotě 2,8 mld. Kč (v minulém průzkumu nebyly reportovány).

Tabulky