Obraty na peněžním trhu v týdnu od 17. do 21.10. 2005

V týdnu od 17. do 21. října 2005 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny významné domácí banky obchodující na českém peněžním trhu.

 

Ve srovnání s hodnotami z dubna 2005 průměrný denní obrat na peněžním trhu poklesl z 52,7 mld na 46,1 mld. a dosáhl tak srovnatelné hodnoty s říjnem 2004 (44,6 mld.). Tento pokles byl způsoben zejména poklesem objemu depozitních operací s rezidenty i nerezidenty se splatností do tří měsíců, které se snížily o necelých 13 %. Největší relativní nárůst o téměř 440 % zaznamenaly obchody s rezidenty se splatností od 3 do 6 měsíců, ale jejich absolutní objem, stejně jako v ostatních sledovaných kategorií, zůstává zanedbatelný.

 

Celkově peněžnímu trhu stále dominují depozitní operace se splatností do tří měsíců, které se na celkovém obratu   podílejí téměř z 98 %. Ostatní instrumenty se pak téměř nevyužívají. Nízký zůstává zejména objem repo obchodů (281 mil. CZK), přičemž nejsou uzavírány žádné repo obchody s nerezidenty a repo obchody se splatností delší než 3 měsíce.

 

Tabulka