Obraty na peněžním trhu v týdnu od 17. do 21. října 2011

V týdnu od 17. do 21. října 2011 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2011 průměrný denní obrat depozitních operací vzrostl z 56,2 mld. Kč na 67,5 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména nárůstem operací se splatností do jednoho týdne s neresidenty.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (95,1 procenta) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 78,5 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil ze 2,8 na 3,7 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) i FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly v porovnání s minulým průzkumem pokles. Objem IRS se snížil o 32 procent, když většina obchodů (93,4 procent) byla uzavřena s nerezidenty. FRA zaznamenaly pokles o 69 procent (celý reportovaný obrat byl s neresidenty).

Tabulky