Obraty na peněžním trhu v týdnu od 17. do 21. ledna 2011

V týdnu od 17. do 21. ledna 2011 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2010 průměrný denní obrat depozitních operací vzrostl z 58,6 mld. Kč na 63,9 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména nárůstem operací mezi nerezidenty se splatností O/N.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (98,2 procenta) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 85,8 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles, když se jejich podíl na celkovém obratu snížil ze 4 na 2,7 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) i FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly v porovnání s minulým průzkumem nárůst. Objem IRS a FRA vzrostl o 64 resp. o 45 procent. Podíl derivátových obchodů uzavíraných s residenty na celkovém obratu tohoto segmentu trhu vzrostl ze 74 na 90 procent.

Tabulky