Obraty na peněžním trhu v týdnu od 16. do 20.4. 2007

V týdnu od 16. do 20. dubna 2007 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny významné banky obchodující na českém peněžním trhu.

Ve srovnání s hodnotami z října 2006 průměrný denní obrat na peněžním trhu mírně poklesl (z 64,1 mld. Kč na 59,7 mld. Kč). Největší změnou proti minulému období byl třetinový pokles objemu depozitních operací s rezidenty se splatností do tří měsíců a zároveň čtvrtinový nárůst objemu depozitních operací stejné splatnosti s nerezidenty. Objemy depozitních obchodů se splatnostmi delšími než tři měsíce a také repoobchodů vykázaly vysoké relativní změny proti minulému průzkumu, ovšem vzhledem k jejich nízkému absolutnímu objemu jde o změny nevýznamné.

Peněžnímu trhu tak stále dominují depozitní operace se splatností do tří měsíců, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 99 %. Ostatní instrumenty se téměř nevyužívají.

Tabulka