Obraty na peněžním trhu v týdnu od 16. do 20.10. 2006

V týdnu od 16. do 20. října 2006 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny významné banky obchodující na českém peněžním trhu.

Ve srovnání s hodnotami z dubna 2006 průměrný denní obrat na peněžním trhu vzrostl z 52,3 mld. Kč na 64,1 mld. Kč a dosáhl tak nejvyšší hodnoty od dubna 2001 (81,9 mld. Kč). Tento nárůst byl způsoben zejména nárůstem objemu depozitních operací s rezidenty se splatností do tří měsíců, které se zvýšily o téměř 41 %. Celkově vzrostl objem depozitních operací se splatností do tří měsíců o 25 %. Objemy obchodů u ostatních instrumentů vykázaly vysoké relativní změny proti minulému průzkumu, což bylo způsobeno jejich malým absolutním objemem.

Peněžnímu trhu stále dominují depozitní operace se splatností do tří měsíců, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 99,5 %. Ostatní instrumenty se téměř nevyužívají.

Tabulka