Obraty na peněžním trhu v týdnu od 14. do 18. dubna 2008

V týdnu od 14. do 18. dubna 2008 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny významné domácí banky obchodující na peněžním trhu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2007 průměrný denní obrat depozitních operací mírně poklesl (z 79,4 mld. Kč na 77,2 mld. Kč). Největší změnou proti minulému období byl nárůst objemu obchodů s nerezidenty o 31,5 procenta a současný pokles těchto obchodů s rezidenty o téměř 37 procent.

Depozitním operacím stále dominují operace se splatností do tří měsíců, zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 74 procent. Delší splatnosti se na trhu příliš neobchodují. Repo operace nebyly ve sledovaném období využívány.

Derivátové operace IRS (Interest Rate Swap) i FRA (Forward Rate Agreement) vzrostly proti minulému průzkumu, kdy byly sledovány poprvé, o 62, resp. 115 procent.

Tabulka