Obraty na devizovém trhu v týdnu od 24. do 28. dubna 2006

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 24. do 28. dubna 2006, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s říjnem 2005 o 1.499,4 milionů USD (42,2 %) na 5.054,9 milionů USD. Největší nárůst zaznamenaly forwardy a swapy, jejichž denní obrat  se zvýšil o 988,4 milionů USD (38,1 %). Obrat spotových operací se zvýšil o 438,6 milionů USD (47,5 %). Obrat obchodů s opcemi se zvýšil o 72,4 milionů USD (184,1 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (2,2 %).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (36,2%) zaujal opět USD/CZK s nárůstem o 393,3 milionů USD (27,3 %). EUR/CZK zaujímá podíl 23,6 %, když ve sledovaném období vzrostl o 292,5 milionů USD (32,5 %). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (48,3 %), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 6,7 % oproti podílu 45,8 % páru EUR/CZK.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita mírně nadprůměrná.

Tabulka