Obraty na devizovém trhu v týdnu od 20. do 24. dubna 2009

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 20. do 24. dubna 2009, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s říjnem 2008 o 726,8 milionů USD (-8,2 %) na 8.128,8 milionů USD. Nárůst zaznamenaly pouze forwardy a swapy, jejichž denní obrat se zvýšil o 956,6 milionů USD (15,5 %). Obrat spotových operací se snížil o 1.206,5 milionů USD (-57,3 %). Obrat obchodů s opcemi se snížil o 477,0 milionů USD (83,3 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (1,2%).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (35,1%) zaujal USD/CZK, když ve sledovaném období vzrostl o 800,4 milionů USD (39,1%). EUR/CZK zaujal podíl 25,3 %, když ve sledovaném období klesl o 1.697,8 milionů USD (-45,3 %). EUR/CZK zaujal největší podíl na spotovém trhu (60,8 %), zatímco jeho podíl na trhu forwardů a swapů byl 20,0 % ve srovnání s podílem USD/CZK 39,1 %.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita podprůměrná. Obrat derivátů byl i nadále vysoký, neboť domácí banky upřednostňují pro řízení likvidity v cizích měnách devizový před peněžním trhem.

Tabulka