Obraty na devizovém trhu v týdnu od 19.4. do 23.4.2004

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 19.4. do 23.4.2004, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s říjnem 2004 o 164,2 milionů USD (6,4%) na 2.577,8 milionů USD. Největší nárůst zaznamenaly forwardy a swapy, jejichž denní obrat se zvýšil o 142,5 milionů USD (9,0%). Obrat spotových operací se zvýšil o 3,2%. Naopak obrat obchodů s opcemi se mírně snížil o 7,7 milionů USD (12,5%), ale jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (2,4%).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (35,0%) zaujal opět USD/CZK s nárůstem o 29,5 milionů USD (3,3%). EUR/CZK zaujímá podíl 28,9%, když ve sledovaném období klesl o 30,8 milionů USD (4,1%). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (52,7%), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 5,8% oproti podílu 50,2% páru EUR/CZK.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

Tabulka

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB