Obraty na devizovém trhu v týdnu od 19. do 23. října 2009

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 19. do 23. října 2009, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s červencem 2009 o 462,9 milionů USD (7,4 %) na 6.694,1 milionů USD. Nárůst zaznamenaly pouze forwardy a swapy, jejichž denní obrat se zvýšil o 546,8 milionů USD (10,4 %). Obrat spotových operací se snížil o 17,9 milionů USD (-2,1 %). Obrat opcí se snížil o 66,1 milionů USD (-58,2 %).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (40,7%) měl USD/CZK, když ve sledovaném období vzrostl o 394,6 milionů USD (17 %). EUR/CZK měl podíl 26,2 %, když ve sledovaném období klesl o 462 milionů USD (20,8 %). EUR/CZK zaujal největší podíl na spotovém trhu (64,2 %), zatímco jeho podíl na trhu forwardů a swapů byl 20,3 % ve srovnání s podílem USD/CZK 45,5 %.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

Tabulka