Obraty na devizovém trhu v týdnu od 19. do 23. července 2010

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 19. do 23. července 2010, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s dubnem 2010 o 2.269,1 milionů USD (-29,8 %) na 5.355,2 milionů USD.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita podprůměrná.

  červenec 2010 duben 2010 Změna
Celkový obrat 5 355,2 7 624,3 -29,80%
Spotové operace 1 195,2 1 095,4 9,10%
Forwardy a swapy 4 109,2 6 470,9 -36,50%
Opce 50,8 58,0 -12,50%

 údaje v miliónech USD

Tabulky