Obraty na devizovém trhu v týdnu od 18. do 22. října 2010

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 18. do 22. října 2010, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s červencem 2010 o 934,2 milionů USD (17,4 %) na 6.289,4 milionů USD.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

  říjen 2010 červenec 2010 Změna
Celkový obrat 6 289,4 5 355,2 17,4%
Spotové operace 1 155,9 1 195,2 -3,3%
Forwardy a swapy 5 093,4 4 109,2 24,0%
Opce 40,1 50,8 -20,9%

údaje v miliónech USD

Tabulky